Vad händer nu?

När ni har valt att kontakta oss börjar vi med ett personligt möte. Vi kommer gärna ut på plats för att få träffa er och se platsen som byggnationen är tänkt att utföras på. Vi sätter oss därefter ner där ni visar oss era planer och vilka tankar och funderingar ni har kring byggnationen. Efter det tar vi oss tillsammans, steg för steg, mot ett färdigt projekt. Som kontrollansvarig är vi med dig som byggherre under hela byggnadsprocessen.

Vad kostar det?

Varje projekt är individuellt och vårt åtagande varierar beroende på projektets storlek. Då vi uteslutande arbetar som kontrollansvarig, KA, kan vi hålla nere våra priser och maximera vårt engagemang gentemot kunden.